Orange County Public Schools Department of Finance

Bobbie Bernard

Bobbie Bernard
Accounts Payable/ Purchasing/ Federal Accountant
bbernard@ocss-va.org
540-661-4550
Extension: 1533

Jennifer Clatterbuck
Finance and Procurement Technician
jclatterbuck@ocss-va.org
540-661-4550
Extension 1512

Holly Koonz

Holly Koontz
Accounts Payable/ Purchasing/ Federal Accountant
hkoontz@ocss-va.org
540-661-4550
Extension: 1532

123